top of page

עמותות ומוסדות

אנחנו עומדים מול אתגרים חדשים כל יום - סיוע לאחרים, בירוקרטיה, התפתחות אישית בסביבת העבודה, שחיקה, שימור עובדים וניסיון להמציא כל יום את הגלגל מחדש תוך שמירה על יצירתיות והעצמת העובדים.

 

בסדנה עוברים.ות העובדים.ות תהליך אישי וקבוצתי אשר יוצר חיבור והבנה טובים יותר של העובד.ת את עצמו.ה כחלק מהאקלים הארגוני. מושם דגש על התמקדות בצדדים החיוביים שבמקום העבודה, כן על קבלת כלים להתמודדות נכונה יותר עם בעיות שוטפות בארגון, אתגרים וגיבוש העובדים מתוך ראיית הארגון, הן ברמת העשייה והן ברמת העובדים השותפים לה.

ניתן לקיים גם ימי גיבוש, קורס כחלק מתכנית הרווחה בארגון, הכנה לשינוי ארגוני, סדנאות פיתוח אישי ועוד.
בנוסף ניתן לבנות סדנה בהתאם לצרכי הארגון.

סדנאות מוצעות

התמודדות עם אתגרים

Different Shades of Eggs

בעידן בו אנו חיים, קיים הצורך להתאים את הארגון לצרכים הפנימיים והחיצוניים, ובהתאם גם את העובדים. אנחנו כבני אדם אוהבים את השגרה, את הסביבה הנוחה והמוכרת לנו ואת אותה כוס הקפה בבוקר המונחת על אותו שולחן קבוע בבית או במשרד. אז איך בכל זאת מגייסים את העובדים להתמודד עם האתגרים הארגוניים? 

בסדנה המשתמשת בצילום ככלי להעברת המסר ולשיח פתוח, יעברו העובדים תהליך להתמודדות עם אתגרים מתוך מפגש אישי של כל אחד ואחת עם המושג "אתגר" והתפיסה האישית שלו.ה את המושג ואת הדרך שעליו.ה לעבור. 

הנחת היסוד של הסדנה היא שכאשר אנחנו מודעים לעצמנו בתוך התהליך, אנחנו רגועים יותר, מרגישים בטוחים, ויותר קל לנו להתמודד עם האתגר.

בסדנה יינתנו כלים להתמודדות עם אתגרים, בהתאם לדפוסי ההתנהגות של סוגי התפיסות השונות את התהליך.

משך הסדנה: מינימום מפגש אחד בן 3 שעות. ניתן לערוך סדנה מקיפה יותר בת 5 מפגשים בני 3 שעות כל אחד.

כמות משתתפים: 7-15

מיקום הסדנה: אפשר במקום העבודה, בחוץ או בכל מקום אחר הרלוונטי לנושא.

יצירתיות בתהליכים

Spiral Stairs

תהליכי עבודה מורכבים במוסדות ציבוריים ועמותות הם חלק בלתי נפרד משגרת היומיום. הם נוגעים דרכי ההתנהלות בעבודה, ביצירתיות שלנו כעובדים ובתחושת היציבות והגמישות, אך גם מהווים אתגר לא קטן בכל הנוגע למציאת העובד כישות עצמאית, בעלת צרכים ומעוף משלה. 

בסדנה נלמד למצוא את מקומנו במקום העבודה כאינדיבידואל, שהוא חלק מתמונה שלימה של ארגון הצועד יחד אל עבר מטרות משותפות. נתנסה בדרכים שונות שיסייעו ליצירתיות של העובדים לפרוץ קדימה בתוך גבולות הארגון, מתוך הבנה שהכל מתחיל ונגמר בנו, כבני אדם, שהם חלק מסביבה קיימת, וננסה להתחבר לתהליכים מוגדרים דרך מציאת נקודת המפנה בהם, אשר ממנה ניתן לצמוח באופן אישי ולהצמיח את הארגון.

משך הסדנה: מינימום מפגש אחד בן 3 שעות. ניתן לערוך סדנה מקיפה יותר בת 5 מפגשים בני 3 שעות כל אחד.

כמות משתתפים: 7-15

מיקום הסדנה: אפשר במקום העבודה, בחוץ או בכל מקום הרלוונטי לנושא.

bottom of page